Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...這裡: 亮白而無暇 猶像花樽精美 (loeng)(baak)(ji)(mou)(haa) (jau)(zoeng)(faa)(zeon)( zing )(mei) 我變做了鋼鐵 每日重臨戰地 (ngo)(bin)(zou)(liu)(gong)(tit) (mui)(jat)(cung...

  2. ...馴服過更精采 (daan)(kau)(nang)(hok)(wui)(ji)(kaau)(san) (oi)(bei)(seon)(fuk)(gwo)(gang)( zing )(coi) 連地老天荒亦不更改 時間永遠等待 (lin)(dei)(lou)(tin)(fong)(jik)(bat)(gang...

  3. ...fo)(ho)(wui)(jyu)(gai)(dou) 問愛戀易學難精 可否惡補 (man)(oi)(lyun)(ji)(hok)(naan)( zing ) (ho)(fau)(ok)(bou) 然後你也會勸我 嬉戲別要那麼早 (jin)(hau)(nei)(jaa)(wui)(hyun...

  4. 寂靜某日近黃昏 亂翻破舊衣箱覓尋 (zik)( zing )(mau)(jat)(gan)(wong)(fan) (lyun)(faan)(po)(gau)(ji)(soeng)(mik)(cam) 失去的光陰 讀著...

  5. ...眼睛去覓尋 戀愛的觀感 (jung)(mei)(gok)(daai)(dung)(cing)(gam) (jyun)(bat)(seoi)(ngaan)( zing )(heoi)(mik)(cam) (jyun)(oi)(dik)(gun)(gam) 自味覺傳來的興 簡單清新原來動人 (zi...

  6. ...喜歡你便靜靜偷走 (coeng)(je)(leoi)(tim)(mat)(leoi)(naan)(jyu)(syun) (hei)(fun)(nei)(bin)( zing )( zing )(tau)(zau) 只記得如此傷悲 仍只記得無可推理 (zi)(gei)(dak)(jyu)(ci)(soeng...

  7. ...)(jaa)(ho)(jan)(oi)(sang)(cyun) (jyun)(ze)(sang)(oi)(ho)(bou)( zing )(bat)(dyun) 讓愛戀程度不變 每天要活在熱戀 (joeng)(oi)(lyun)(cing)(dou)(bat)(bin...

  8. ...live.com/ 3. 部落格 : http://blog.xuite.net/pussy.lien/happy 4. 越南網路 : http://mp3. zing .vn/ 5. 越南快網 : http://tw.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt...

  9. 如果你是去 7-11 預購, 10/9 是拿不到的喔 , 要到 10/10 晚上過後,一兩天 才拿的到, 依 7-11 地區遠近 ,決定拿到的時間, 越偏僻,越晚拿到, 建議你去唱片行,實體店面,現場預購, 不能用網路預購, 如果是唱片行預購,這樣的話,就可以在 10/9 當天拿到喔, 而且 7-11...

  10. 上次瑪奇朵不但全員到齊, 連一堆人也在劇中插一角, 主線劇情就有五六條, 副線劇情更是零碎不堪, 當然收視率從此一厥不振, 正常 偶像團體 偶像劇, 主線劇情應該只有三條, 經紀公司也決定,這次要拉抬人氣較弱的藝人, 所以最紅的兩個,無法參與此次演出, 最紅的兩個...