Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...thumb/3/3a/ Yen _Chia_kan.jpg/80px- Yen _Chia_kan.jpg 嚴家淦 1975年4月6日 1978...wikimedia.org/wikipedia/zh/thumb/c/ca/Chiang_ Ching - kuo .jpg/80px-Chiang_ Ching - kuo .jpg...

  分類:政治與政府 > 政治 2010年03月27日

 2. ..., Chih-Hsien(蔣智賢)25 Kao, Kuo - Ching (高國慶)4 Kuo , Yen -Wen(郭嚴文)7 Lin, Han(林瀚)10 Lin, Yi...

  分類:運動 > 棒球 2009年03月04日

 3. ...內野手) Chiang, Chih-Hsien(蔣智賢)25 Kao, Kuo - Ching (高國慶)4 Kuo , Yen -Wen(郭嚴文)7 Lin, Han(林瀚) 10 Lin...

  分類:運動 > 棒球 2009年02月28日

 4. ...thumb/3/3a/ Yen _Chia_kan.jpg/80px- Yen _Chia_kan.jpg 蔣經國 圖片參考:http...wikimedia.org/wikipedia/zh/thumb/c/ca/Chiang_ Ching - kuo .jpg/80px-Chiang_ Ching - kuo .jpg...

  分類:政治與政府 > 政治 2008年01月18日

 5. ... 王勝偉 高國慶 鍾承佑 Kuo Yen -Wen Wang Sheng-Wei Kao Kuo - Ching Chung Chen-Yu 身高/ 178 身高/ 178 身高...

  分類:運動 > 棒球 2008年03月12日

 6. ...內野手) Chiang, Chih-Hsien(蔣智賢)25 Kao, Kuo - Ching (高國慶)4 Kuo , Yen -Wen(郭嚴文)7 Lin, Han(林瀚) 10 Lin, Yi...

  分類:運動 > 棒球 2009年03月17日

 7. ... 背號/ 31 郭嚴文 Kuo Yen -Wen 背號/ 55 王勝偉 Wang ...-Wei 背號/ 14 高國慶 Kao Kuo - Ching 背號/ 68 彭政閔 Peng Cheng...

  分類:運動 > 棒球 2008年03月08日

 8. ...圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/3/3a/ Yen _Chia_kan.jpg 副總統繼任總統 嚴家淦(1975...upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/c/ca/Chiang_ Ching - kuo .jpg 第6、7任總統 蔣經國(1978/05/20~1988/01/13...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2007年12月18日

 9. ...) OF - 羅國輝 ( Kuo -Hui Lo) - ...-DL) RP - 羅錦龍 ( Ching -Lung Lo) - Tulsa...) RP - 林彥峰 ( Yen -Feng Lin) - GCL...

  分類:運動 > 棒球 2007年06月04日

 10. ...death of Chiang Kai-shek s son President Chiang Ching - kuo , Kaohsiung City Councillor Cheng Kuang...