Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...懷疑你的身份 也會影響證照「在國外時」的效力 威妥瑪拼音的「延」: yen 漢語拼音和通用拼音的「延」:yan 基本上你提出的 YEN 跟 YAN...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年09月27日

 2. & yen ;是下列兩種貨幣的貨幣符號: 人民幣(CNY) 日元(JPY...拉丁字母「Y」的原因是因為「圓」和「円」在英文中的拼寫「yuan」和「 yen 」的起始字母都是「Y」。 在使用「& yen ;」會混淆人民幣和日元的情況...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年04月11日

 3. 『chen li yen 』陳立彥.(音譯).『chenli yen 』相同. 音都一樣.但是可以區分為陳-立-彥.與 陳立-彥.懂嗎?用停頓來特別區分而已.如果是介紹名字.應以陳-立-彥為主.

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月19日

 4. & yen ;是下列兩種貨幣的貨幣符號: 日元(JPY) 人民幣(CNY...拉丁字母「Y」的原因是因為「圓」和「円」在英文中的拼寫「yuan」和「 yen 」的起始字母都是「Y」。 如果使用 & yen ; 會混淆人民幣和日元時...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年07月02日

 5. YEN NHI1988 : chi oi ! chi khoe kg ? 燕兒 1988 : 姊啊 ! 妳好嗎 ? YEN ...我事情 , singabo ,e kg muong ai biet e o day het , 我不想給人家知道我在那邊 YEN NHI198 : luc nao chi nho e chi goi cho e nha ,e nho chi lam 燕兒 1988...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月22日

 6. THON YEN PHUC -XA YEN BAI -HUYEN YEN DINH...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年11月25日

 7. YEN NHI1988 : CHI YEU CHI KHOE KG ,...上線呢 , 每次我上線都看 不到你 , 我很想妳 想你很多很多唷 , YEN NHI1988 : SAO CHI AN TET CO VUI...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年02月21日

 8. yen 這些日子天氣很冷 要多穿衣點注意保暖唷!! Yen thoi tiet may ngay nay rat lanh can phai mac nhieu quan ao them vao cho ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年11月19日

 9. anh yen 這是看在哪個場合而使用字語的關係吧!! anh yen =anh yen tam=你放心 anh yeu=親愛的 像差在 (n)和(u) 2012-04-01 09:48:55 補充: {我愛你} =anh yeu em ; 或是 em yeu anh anh=男生=你 em=女生=妳 yeu=愛

  分類:社會與文化 > 語言 2012年04月07日

 10. 只有 Yen 人家可能不懂你再說什麼 Japanese dollar, Yen 因為 Yen 是日幣ㄉ"單位" 不是日幣ㄉ"意思"唷

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月28日