Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Wikipedia ... http://zh. wikipedia .org/w/index.php?title=%E5%9C%9F%E8%80%B3%E5%85%B6&variant=zh-tw Hope it can help you~!

  分類:政治與政府 > 政治 2007年10月02日

 2. http://zh. wikipedia .org/wiki/%E5%84%92%E5%AE%B6儒家 http://zh. wikipedia .org/wiki/%E9%81%93%E5%AE%B6道家 http://zh. wikipedia .org/wiki/%E5%A2%A8%E5%AE%B6墨家 http...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2011年12月26日

 3. ...就行了 維基百科的圖(你給的連結可看到) 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /commons/thumb/5/5e/Dice_analogy-_1_to_5_dimensions.svg/400px...

  分類:科學 > 其他:科學 2013年05月07日

 4. http://zh. wikipedia .org/wiki/%E8%A5%9E%E8%A5%9F...不限白色--- 這張伊莉莎白一世的畫像: http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /commons/7/7b/Elizabeth_I_%28Armada...

 5. http://zh. wikipedia .org 最後的大魔王【戰鬥+戀愛】 http://zh. wikipedia .org/zh-tw/%E6%9C...94%E7%8E%8B 笨蛋測驗召喚獸【戰鬥+戀愛+搞笑】 http://zh. wikipedia .org/zh-tw/%E7%AC%A8%E8%9B%8B%EF...

 6. 魏: 曹操: https://zh. wikipedia .org/wiki/%E6%9B%B9%E6%93%8D 司馬懿:...%9B%B9%E7%9C%9F 曹叡: https://zh. wikipedia .org/wiki/%E6%9B%B9%E5%8F%A1 鍾會...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2014年06月23日

 7. 先秦詩人屈原 (http://zh. wikipedia .org/wiki/%E5%B1%88%E5%8E%9F)南北朝詩人謝靈運... wikipedia .org/wiki/%E6%9B%B9%E6%93%8D)曹丕 (http://zh. wikipedia .org/wiki/%E6%9B%B9%E4%B8%95)曹植 (http://zh. wikipedia ...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2006年05月15日

 8. 吳亦帆http://zh. wikipedia .org/zh-tw/%E5%90%B3%E4%BA%A6%E5%...%E4%BD%A9%E7%8F%8A 蕭景鴻http://zh. wikipedia .org/zh-tw/%E8%95%AD%E6%99%AF%E9%B4...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年06月17日

 9. 1.zwitterion http://en. wikipedia .org/wiki/Zwitterion 2.domain http://en. wikipedia .org/wiki/Protein_domain...org/wiki/Chaperones http://en. wikipedia .org/wiki/Chaperon http://en. wikipedia .org/wiki/Chaperone http://en. wikipedia .org/wiki/Molecular_chaperone...

  分類:科學 > 生物學 2005年10月26日

 10. http://en. wikipedia .org/wiki/Shrek 下面"Cast"的地方就有其他相關人物的...還是把連結都列出來好了, 這樣版大比較好找到資料 Shrek~ http://en. wikipedia .org/wiki/Shrek_%28character%29 Princess Fiona~ http://en. wikipedia ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年11月16日