Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 三相唔平衡時會出現中線可以有電流但係唔可以有電壓,如果中線有電壓就係接地系統有問題,可能接地駁口鬆佐,可能接地同帶斷佐,可能落地銅棍失蹤,如果電流太大,我建議用TN-S系統接地方法就可以解決,一座大廈有幾條銅棍落地係要計過既,無計過就會浪費...

    分類:科學及數學 > 工程學 2008年02月01日