Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...分手後才知道妳的重要性 Tgian o ben nhau ko bit tran trog ,chia tay nhau roi moi hieu dc e la ng wan trog nhu the nao...doan tinh cam truoc kia da tao cho a noi dau,lam cho a sog trog 1nam troi kho dau. 是妳讓我重新學會愛人 是妳讓我感受...

 2. Chuc a co 1 tuan lam viec moi vui ve 祝你工作愉快的新一個星期 va gap nhieu dieu may man trog cog viec cung nhu trog cuoc sog nha 於其在工作之下遇到的很多幸運 在生活上遇到的很多幸福喔

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月10日

 3. bjo trog taj khoan of m con tjen ko?? 現在在of 的帳號還有錢嗎? Guj ve cho t mun 20tr de guj tra thuy caj.. 寄回來借給我 200萬越幣我要還給阿翠...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月08日

 4. ...起床 這樣很容易累的喔 K can dau a ve di e dg tren duog ve co may nguoi trog ky tuc nua k tien lam 不用了啦 你回去吧 我已經在路上了而且還跟著幾個室友...

 5. The ah.vo chuc mug chog yeu nhe. 這樣啊!老婆恭喜老公喔。 vo m0g nhung dieu tot dep nhat se den voi chog 老婆希望所有美好的事情都會到來老公身邊 va gap nhieu dieu may man trog cog viec nhe. 以及在工作之下遇到很多的幸運。

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月26日

 6. ...道路上不再擔憂和失落 Lai 1 ngay nua troi qua ma sao truoc mat ta toan thay trog gai 又是一天的過去 但為何在我眼中都是刺

 7. ...人載 不是故意不聽姐的話 對不起喔 Chuk ci ju snvv.hp.gap nhiu may man trog cs.dù co nhiu kho khan hon trog cs e mog c hay cgag va manh...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年05月27日

 8. ...逃跑才一個月還沒找到工作 所以沒錢寄回家,我好可憐他 huhu....h day no dag o trog tu 今天他還在牢裡 cko ngay ve nc oy k bjt co bj dah k.... 也不知道那天能...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月17日

 9. ...thay nhieu nguoi lay chog lay vo ve khog yeu thuog nhau khog biet chan trog . 已看到很多夫妻結婚後不會珍惜與疼愛彼此 nhug gj ma mjh dang co. 現象我們...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月14日

 10. ...dep nha. 一天工作累了過後,我願你要好好睡覺。以及夢到一個很美妙的夢境 trog giac mo do se mo den e nhe hjhj. 在夢裡一定會有我喔 嘻嘻 Chuc chog yeu...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年06月27日