Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ... 下載 ),更何況bt通down得ge都係侵權左ge野(例如:長江七號,windows等等) 2. 下載 . torrent 格式嘅野係咪用緊BT?? 係,(. torrent )係bt/bc等程式種子ge副檔名,所以一定要用到bt.bc,utorrent等 軟體 去開,就等同用緊bt,bc等 2008-02-05 17:53:08 補充: 1. 用BT犯唔犯法...

  2. ...為基礎所改進而來的,是一套非常不錯的BT客戶端 下載軟體 。它不但可以執行單一窗口多重 下載 的任務,而且速度也很快;除了可以預覽 Torrent 中的內容,選擇只 下載 部份檔案之外,還內建了搜尋種子的功能...

  3. ...只有幾K的 下載 速度煩惱了. 問:我能在哪里下載到BitTorrent這個 軟體 ? 答:點擊 下載 Bit Torrent 官方用戶端程式 這裏是BitTorrent的老家 http://bitconjurer.org/BitTorrent...

  4. ...2007/6/25-謝謝網友 Neo 推薦 軟體 簡介: 藍箭毒蛙以 Java 程式...對於初學者或是高手)。 可同時進行多個 下載 任務可限制上傳與 下載 的流量,可進行...設定預設的 下載 資料夾可自動將載入的 torrent 檔案置入預設的資料夾,方便管理具有...

  5. ...檔案就是被 下載 檔案的「索引」。 下載 者要 下載 檔案內容,需要先得到相應的. torrent 檔案,然後使用BT客戶端 軟體 進行 下載 。 下載 時,BT客戶端首先解析. torrent 檔案得到Tracker地址,然後...

  6. ...選擇其中 下載 種子數和人數最多的服務器,然後點擊 下載 。 步驟二:打開剛才 下載 回來的 Torrent 文件,彈出“任務屬性”對話框,然後切換至 “高級設置”選項卡,把“服務器...

  7. ...言歸正傳,如何使用BT 下載 呢? 要使用BT 下載 ,要先安裝BT 軟體 ,因為BT 軟體 是開放程式碼,所以有很多...程式,只要點選發佈BT的資訊檔〈副檔名為. torrent 〉BT程式就會自動執行 下載 ,只要選擇檔案...