Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...檔案保存路徑,我選擇的是d盤的bt 下載 做完這些,你再點擊以前那個網址, 下載torrent 文件 超級bt 下載軟體 會提示你是否 下載 ,選“立即 下載 ”

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2008年05月16日

 2. ...路徑,我選擇的是d盤的BT 下載 做完這些,你再點擊以前那個網址, 下載TORRENT 文件 超級BT 下載軟體 會提示你是否 下載 ,選“立即 下載 ”

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2008年05月16日

 3. ...63 2006.3.7 界面修正:改進了dde操作,修正了某些時候在內嵌網頁視圖瀏覽器中 下載torrent 文件後無法正常打開文件的問題 核心改進:去除舊版協議頭加密,增加全新的傳輸...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2007年07月16日

 4. ...文件就是被 下載 文件的「索引」。 下載 者要 下載 文件內容,需要先得到相應的. torrent 文件,然後使用BT客戶端 軟體 進行 下載 。 下載 時,BT客戶端首先解析. torrent 文件得到Tracker地址,然後...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2007年04月27日

 5. ...檔案就是被 下載 檔案的「索引」。 下載 者要 下載 檔案內容,需要先得到相應的. torrent 檔案,然後使用BT客戶端 軟體 進行 下載 。 所下係BitTorrent的原作者的官方網頁,那裡有作者所發放的 軟體 . http...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2007年01月20日

 6. ...檔案就是被 下載 檔案的「索引」。 下載 者要 下載 檔案內容,需要先得到相應的. torrent 檔案,然後使用BT客戶端 軟體 進行 下載 。 下載 時,BT客戶端首先解析. torrent 檔案得到Tracker地址,然後...

  分類:娛樂及音樂 > 電影 2007年03月04日

 7. ... 下載 ),更何況bt通down得ge都係侵權左ge野(例如:長江七號,windows等等) 2. 下載 . torrent 格式嘅野係咪用緊BT?? 係,(. torrent )係bt/bc等程式種子ge副檔名,所以一定要用到bt.bc,utorrent等 軟體 去開,就等同用緊bt,bc等 2008-02-05 17:53:08 補充: 1. 用BT犯唔犯法...

 8. ...flashget都支援 torrent 檔, 下載 左flashget就可以直接開 torrent 檔。 flashget 下載 點: http://hotdl.com/dl/showfile.php?id=432&category...解決 下載 失敗的問題; 病毒防護功能,可以和殺毒 軟體 配合保證 下載 檔的安全性; 自動檢測新版本...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2008年04月03日

 9. ...言歸正傳,如何使用BT 下載 呢? 要使用BT 下載 ,要先安裝BT 軟體 ,因為BT 軟體 是開放程式碼,所以有很多...程式,只要點選發佈BT的資訊檔〈副檔名為. torrent 〉BT程式就會自動執行 下載 ,只要選擇檔案...

 10. ...只有幾K的 下載 速度煩惱了. 問:我能在哪里下載到BitTorrent這個 軟體 ? 答:點擊 下載 Bit Torrent 官方用戶端程式 這裏是BitTorrent的老家 http://bitconjurer.o rg/...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2007年01月01日