Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...網頁上擷取 轉檔MP4倒是沒什麼 ~ 很多免費 軟體 就辦得到 補充 嗯 ~ torrent 是種子檔, 不是影音檔 請試試別的BT續傳 軟體 打開種子 ---> QQ 下載 , BitComet 之類 應該能下載到完整影片 ~

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2016年01月27日

 2. 迅雷7只是 下載 續傳軟件,即好像 torrent 用戶端一樣,不能夠搜尋可 下載 的檔案。如果你想找一些可以搜尋檔案而又同時可以...不少網站都已經封鎖了迅雷,加上迅雷附有太多沒用 軟體 ,並佔用大量電腦內部記憶體與CPU,過多讀寫...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2011年11月10日

 3. ... 之後,另一個完全整合所有 BT 下載 所需功能的 BT專屬 下載軟體 ,大幅減化 BT 下載 在管理以及細部功能設定上的繁複性。除了採用與...

 4. ...2005/9/11-謝謝網友 DIDI 推薦 軟體 簡介: 一套超多人使用的BT 軟體 ,其特色是可以對一個 Torrent 中的檔案,進行有選擇的 下載 ,也就是可以只 下載 部份檔案。

 5. ...為基礎所改進而來的,是一套非常不錯的BT客戶端 下載軟體 。它不但可以執行單一窗口多重 下載 的任務,而且速度也很快;除了可以預覽 Torrent 中的內容,選擇只 下載 部份檔案之外,還內建了搜尋種子的功能...

 6. torrent 格式是bt點 下載 種子 ,要用bt軟下進行 下載 ~~才能開啟 軟體下載 :http://www.bitcomet.com/index-zh.htm

 7. ...占用。 :多任務同時 下載 ,並支持對一個 Torrent 中的文件有選擇的 下載 。 :允許限制上傳速度和 下載 速度。 :動態...的簡稱,是一種新概念的P2P 下載軟體 ,採用多點對多點原理,提供網路使用者來彼此...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2006年11月21日

 8. torrent 尾既係個網上 bt 既種子 file 黎, 你根本未d/l 個節目落黎又點可以開黎睇呢??? 你可以先d/l 個叫bitcomet既軟件, 再用佢黎開你個 torrent file, 等d/l 完就會見到你個完整節目 file架, 不過唔一定係用 realplayer開架...

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2006年12月05日

 9. ...search=Buono 找您的檔案,在點進去 進入之後, Torrent 下方有個檔案名稱, 那個就是bt文件,請 下載 它 下載 完後,用專門 下載 bt的 軟體 開啟這個文件 下載 就行了 BT常見的 軟體 有...

  分類:家用電器 > 手提電話 2008年06月04日

 10. ... with Frontpage 軟體 語言:繁體中文 軟體 類型:文書處理工具 檔案格式:ISO映像檔... XP Professional SP3. torrent (2006-6-29 08:05 PM, 55.81 K) 該附件被 下載 次數 6811

  分類:電腦及互聯網 > 軟體 2007年03月22日