Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...啲精英飛行員係被刻意挑選出來入讀精英飛行學校,最出名既就梗係美國海軍既 Top Gun ,即係湯告魯斯一炮而紅嗰套戲入面既飛行學校。只有最優秀既百份之一既戰鬥機...

  分類:政治及管治 > 軍事 2012年05月02日

 2. ...取得一定戰果。 關於損失比數據,12比1的損失交換比僅僅發生在1972年美國海軍 TOP GUN 課程開花結果后先至發生,而且只係在海軍先有。 在此之前損失比大致在3比...

  分類:政治及管治 > 軍事 2008年10月17日

 3. ...050 km) Service ceiling: 50,000+ ft (16,000+ m) Armament Guns : 1× M61 Vulcan 20 mm Gatling Gun Missiles...

  分類:政治及管治 > 軍事 2007年06月22日

 4. SKS? the 56 type? i own one which is made in China, it seems too light in weight to me. and load the amno from the top down is very inconverence. also the kick back is high---- the gun too light.?

  分類:政治及管治 > 軍事 2009年01月05日