Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Chao ngay m0i! 美好的一天 Chuc a co 1 ngay hoc tap cuoi tuan that vui ve va may man nhe 祝你有個週末學習的一天幸運愉快 dat duoc ket qua hoc tap that cao nha.hjhj 得到最好的學習成果. 嘻嘻

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月24日

 2. ...khog??? 老公今天你工作累不累啊?? ngay mai a phai di Cao Hung hoc tap dung khog ?? 你明天要去高雄學習 對嗎??

  分類:社會與文化 > 語言 2012年08月15日

 3. ...dag hoc tieg trug ne. 在越南今天下很大的雨,我在學國語耶 tieg trung phuc' tap .qua 1 tu ma nhieu ngia~ khog nhu VN.ah 中文很複查,一詞有很多意思~不...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月09日

 4. ...) 腳步聲... Squeek... squeek... squeek...(偷偷摸摸時) Tap ... tap ... tap ... (快步走)

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月06日

 5. ...mang the hjhj. 耶 還是你今天有哪位漂亮的小姐在台中才那麼傻唷 嘻嘻 chog hoc tap .t0t nhe h0m nay a di nhu the chac la met lam nhi a ngu di nhe. 老公要好好的學習...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年09月19日

 6. ... CT 腦部斷層掃描 Oximeter 血氧濃度計 Bil chest tapping 兩側胸腔放液 Abd tapping 腹部放液 Sputum cultlre 痰...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年09月25日

 7. ...represent 指的是某人作為某件事/物/團體的代表 2013-09-06 22:31:59 補充: 要用 tap ,指用手指輕觸觸控螢幕。 有款手機的音樂節奏遊戲叫做 tap - tap 就是說要用手指...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年09月15日

 8. ...梅花 Plum blossom 3. 蒲公英 dandelion. 4. 水龍頭faucet跟 tap 有什麼不一樣呢?? A tap is a valve for ...有不少美國人使用較廣義的使用 tap 這個字。 簡單說就是, tap 原為英式通用法,faucet為較美式的用法,現在應該都通用...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年10月06日

 9. ...the muddy lane to the farm. the squelch of swamp water in the boots taps :The teacher tapped her fingers on the desk impatiently...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年02月28日

 10. Chong ngay mai di hoc may man nha. 老公明天去學習幸運愉快喔。 vo chuc cho chong co 5 ngay hoc tap that t0t. 老婆祝老公有5天認真好好地學習。 chuc chog ngu ng0n!!! 祝老公好睡 晚安!!!

  分類:社會與文化 > 語言 2012年09月17日