Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. stand-alone dvr 相關
    廣告
  1. 一般防盜 dvr , 分為pc base 和 stand - alone , 如pc base 的 DVR , 多數分1,4,8,16,24,32路鏡頭...可以大約錄200日(會因鏡頭畫面情況而定), 至於穩定性, stand - alone DVR 的穩定性 會比PC BASE的強, 但在功能上...

  1. stand-alone dvr 相關
    廣告