Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. splash 相關
  廣告
 1. splash screen 一般是指軟體執行時出現的 logo、名稱、版號、版權...等等相關訊息畫面,通常都是簡單的圖、文,而且load很快像在一些免費的軟體上都會有這樣的廣告~

 2. ... 限時掛號我的心 儲存能量永無止盡 生命充滿著奇蹟 堅持對愛的相信 Splash Dream 祈禱像箭一樣的飛行 跨越海洋也超越陸地 將我們的愛慢慢變成...

 3. ...想買多少→一點一元奇摩預付點https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?54&Pkg=tw:mobile:mx&.osig=JKd8g&900283 2006-01-18 16:37...

 4. ...代碼到您的信箱.一點是一元。https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?54&Pkg=tw:mobile:mx&.osig=JKd8g

 5. ...com/info/pt_pp.html 購買網頁: https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?54&Pkg=tw:mobile:mx&.osig=JKd8g&27220

 6. https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?.osig=JKd8g&504861=1&54=1&Pkg=tw%3amobile%3amx 去7-11...

 7. ...的帳號裡囉~ 購買預付點網址: https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?54&Pkg=tw:mobile:mx&.osig=JKd8g 按照步驟就可以了,切記...

 8. ...轉帳喔!!這要懂嚕嗎?? 網址如下 https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?54&Pkg=tw:mobile:mx&.osig=JKd8g

 9. ...-11繳費就可以了 https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?54&Pkg=tw:mobile:mx&.osig=JKd8g 2007-02-15 15:45:14 補充...

 10. ...pay001.html#pay02購買預付點網址:https://tw.billing.yahoo.com/or/ykpm/ splash ?54&Pkg=tw:mobile:mx&.osig=JKd8g

 1. splash 相關
  廣告