Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...可加入會員後搜尋影片  'O Sole Mio(我的太陽) Che bella cosa na jurnata...相當動聽也很有意思的作品,至於意大利民謠O Sole Mio(我的太陽)與選自茶花女的飲酒歌,幾乎...

 2. ...可以通,應該不用改版吧?? 哦,我的太陽 O sole mio [義大利]格•卡普羅詞 [義大利]尼&bull...永遠明亮,永遠明亮! 3. Quanno fa notte e o sole se ne scenne, me vene quase na malincunia; sotto a fenesta...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2007年01月05日

 3. ...大大,你好 關於你想要了解的〈O Sole Mio〉歌詞,原版就是義大利文,應該就是大大想...39;a fenesta toia restarria Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne Ma n'atu sole Cchi bello...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2007年11月03日

 4. O Sole Mio O Sole Mio(我的太陽) Che bella cosa...tempesta Pe ll aria fresca pare gia na festa Che bella cosa na jurnata e sole Ma n atu sole Cchiu bello, oje ne O sole mio Sta...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2005年08月03日

 5. I am gonna try to O Sole Mio It is offending...輪迴 愛多久才不懂 不如一江春水向東流 O Sole Mio 歡樂無窮 O Sole Mio...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2005年07月15日

 6. 我們家也是用 Sole 的跑步機,家人們的評價都很好,電動坡數很多段,想做什麼...我們買F65這台,一種要買就要買到最好,除了跑帶長 Sole 的介面很簡單,長輩很容易上手,再來 Sole 跑步機機器...

 7. 跑步機我會選擇 SOLE 一開始也是因為保固期 因為機器這種東西如果壞掉要修理的話,花費都不小...都有很高的評價 我自己是很喜歡跑步機坡段以及運動模式的調整 家裡那台買是 SOLE F63型號的跑步機 能調整15段坡度系統,這樣想做什麼樣的鍛鍊都可以...

 8. ...也不會知道 What measures I take 我是曾經如此愛戀你。 Sole survivor of a kill without alert 你是這場殺戮中唯一的生還者, Sing ...

  分類:音樂 > 搖滾流行 2005年11月08日

 9. O Sole MioChe bella cosa è na jurnata e sole , n aria serena doppo na tempesta...fresca para gia na festa... Che bella cosa na jurnata e sole . Ma n atu sole cchiu bello, oi ne , o sole mio sta nfronte a te! o sole , o sole mio sta nfronte...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2005年07月31日

 10. O Sole Mio這是一首道地的義大利創作歌曲。作者是19世紀義大利的卡普魯(...創作出這首借讚美太陽來表達真摯愛情的歌詞。Che bella cosa na jurnata e sole ,n aria serena doppo na tempesta!Pe ll aria fresca pare gia na festa…Che...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2005年09月09日