Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...係咪你所需要的,因為可能會俾錯 此list LOL可全開之餘,BF4、 smite 都可以應付有餘 Intel Core i5-4430 Haswell (3GHz...

  分類:硬體 > 其他 - 硬體 2013年06月17日

 2. ... the words as absolure truth, then not only did God smote the firstborn children, but all firstborn regardless of age. This means...

 3. ..., O Lord God of Israel, this day. And she smote twice upon his neck with all her might, and she took away ...

  分類:社會及文化 > 語言 2008年02月25日

 4. ... he'll wonder how Dukes of darkness, Kings of hell Smite thine enemy, bring him hell when 3 nights of pain have past...

  分類:替代 > 超自然現象 2007年06月24日

 5. Hi, I would like to give you a beta key but recently it is very hard to get one from the Chinese server and I don't even have one myself. Though it's not possible to send invitations via the Chinese server, the official Chinese site...

  分類:社會及文化 > 語言 2014年03月06日

 6. 耶和華本身是一位小器的神 所以形成耶和華信徒都同神一樣小器 一講道理不合教徒就擊殺之(檢舉) 2012-06-25 13:21:18 補充: 耶和華本身是一位小器的神 所以形成耶和華信徒都同神一樣小器 一講道理不合教徒就擊殺之(檢舉)

 7. 聖經說不止有一個神 基督徒們總說,神只有一個,所有的人都是這個所謂神的孩子。其實,只要用自己的頭腦來讀聖經,同時比較一下不同的聖經版本就能發現,這種說法實際上違背聖經記載。聖經舊約里多次說過,神不止一個。 創世紀開篇第一章里就說︰ 1:26 神說,我們要照著我們的...

 8. 所謂聖經是出於神所默示,只不過是古以色列人被埃及人,阿拉伯,羅馬,巴比倫.............打到唔清唔楚,作出來自我幻想自我催眠自我安慰啫,都唔知點解咁都信。

 9. 啊003回答者 你想返果d教會係唔係~~ 唔會提你上帝最愛的人就是那個~~用詭計,講大話將大哥的福分奪去的--->雅各 唔會提你創造宇宙的神,根本不是那本聖經故事書裡的神, 唔會提你上帝在舊約聖經殺人不眨眼殺人如麻連嬰孩都要殺(1Sa 15:3) 唔會提你摩西,所羅門,耶穌其實係無...