Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 所謂聖經是出於神所默示,只不過是古以色列人被埃及人,阿拉伯,羅馬,巴比倫.............打到唔清唔楚,作出來自我幻想自我催眠自我安慰啫,都唔知點解咁都信。

  2. 啊003回答者 你想返果d教會係唔係~~ 唔會提你上帝最愛的人就是那個~~用詭計,講大話將大哥的福分奪去的--->雅各 唔會提你創造宇宙的神,根本不是那本聖經故事書裡的神, 唔會提你上帝在舊約聖經殺人不眨眼殺人如麻連嬰孩都要殺(1Sa 15:3) 唔會提你摩西,所羅門,耶穌其實係無...