Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...,F)不宜有螢光反應----->Fluorescence: VERY SLIGHT ,因為會影響粒石既色澤同火光,鑽石既一般螢光都係藍色,你可以再去同其他...

  2. ...下只有表面有輕微花痕。 VVS1, VVS2 - 「Very Very Slight 」,非常非常小。在十倍放大鏡下只有很難看見的瑕疵。VVS1 淨渡高於...

  3. ... cut, you know that the item is not Top quality (maybe a slight mistakes that's why it didn't pass QC) e.g. zipper...

  4. 合理 合理 合理 合理 合理

  5. 你去押鋪估價 or 去金鋪問下啦 你問完,可以唔放架嘛 又唔知你隻介指係邊度買,有冇証書,款,出產地 同埋金價日日唔同,甚至間間金鋪個價都唔同啦 好難答到你

  6. 1)從你比的資料估計市價及discount~ A: Market Price: HKD$13,650.00 =32% off B: Market Price: HKD$13,923.00 =29% off C: Market Price: HKD$13,650.00 =21.7% off (OUT...