Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ... Fat Calories 100 Total Fat (g) 11 Saturated Fat (g) 6 Trans Fat (g) 0 Cholesterol (mg...

  2. ...協會近日針對市售90種奶油抹醬做調查,以容易增加心血管疾病風險的飽和脂肪( Saturated Fat )和反式脂肪(Trans Fat )為參考依據。 結果發現,不少市售植物...

  3. ...100  <----------脂肪熱量(卡) Total Fat (g) 11 Saturated Fat (g) 7 Cholesterol (mg) 45 Sodium (mg) 160 Total...

  4. 1.A 2.B 3.B 4.B 5.D 6.BD都合理 7.B 8.C 9.B 10. ?抱歉真的不會算,題意不完整 11.A 12.C 13.C 14.A 15.B 16.B 17.B 18.D 19.我覺B...這題有水準...

    分類:台灣 > 其他料理 2007年06月09日