Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 告訴我 - 你是什麼意思 你還不是,你禍 ħ逆轉錄我們應該感到高興, 去與你,永恆瞬間, 你埃爾茲 HLST時間,一切聽起來不錯, 但最終 ž高級別小組誇你怎麼做。 Fṛü總是你的,放在深無限 我應該,但沒有任何反應 如何單曲的瀑布,您可以隨時承諾更 沒有...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年02月02日

 2. Ngu tu sag hwa den sag hnay...hjx sug het ca mat. 從昨早睡覺到今天早上...嘻嘻唉眼睛都腫起來...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月31日

 3. Sag mir was, ist bloß um uns geschehn? 說些什麼 我們之間到底...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月14日

 4. nj dung thjch wo.t sag dax la de kjem tjen. 你不要喜歡我,我過來是為了賺錢 xjn dung gax kho khan cho t...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年06月27日

 5. 一般表示經濟不景氣 蕭條 會用到下列的字 recession economic slump economic dowturn sagging economy slowing economy 這個字比較接近你要表達的ㄅㄟ trough 低谷;低谷...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月17日

 6. 腰椎MRI影像檢查 SAG ...檢查規格...第十一 十二胸椎, 第一腰椎前部契狀變形,輕度.下段腰椎退化性關節...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年10月26日

 7. ...conductor. A fault may be corrected automatically or may lead to a voltage sag or power outage. 不正常連接引起電流從一導電體流至地面或另一導電體.故障可以...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年08月27日

 8. ...hom nay o vjet nam mua cho nen bay gjo e van ngu hjhj. a dj lam roi ah. bua sag 'a thuog an gi?.chuc a 1 ngay lam viec moi vui ve nhe . 今天越南下雨所以到...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月26日

 9. ...may. 今天好倒楣 但在倒楣中又有點幸運 Hnay yk lam mat chiec lac tay tu sag ma k hay. 今天一大早就搞丟手鍊也不曉得 Trua yk an kom xog mj hay chay...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年06月21日

 10. ...而且這兩句中有一些文法上的錯誤,不知道是不是你打錯了,我就照我的理解 翻譯 了喔)

  分類:社會與文化 > 語言 2010年06月04日