Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 告訴我 - 你是什麼意思 你還不是,你禍 ħ逆轉錄我們應該感到高興, 去與你,永恆瞬間, 你埃爾茲 HLST時間,一切聽起來不錯, 但最終 ž高級別小組誇你怎麼做。 Fṛü總是你的,放在深無限 我應該,但沒有任何反應 如何單曲的瀑布,您可以隨時承諾更 沒有...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年02月02日

 2. co vice j ma buon vay 有什麽事看来那麽难过呢 d cug chan bt sao den sag vay d 也很闷怎麽知道到天凉 di lam co may khi d len fake dau d 上班很少时...

 3. buoi sag di lam ve ngu co gap thi gap buoi chieu 早上工作回來還要睡覺,要見就下午見面就好 va con fai di nha tho nua hieu chu hoi nhieu qua do 但是還要去廟裡拜拜 ㄟ董字太多的了喔

 4. Ngu tu sag hwa den sag hnay...hjx sug het ca mat. 從昨早睡覺到今天早上...嘻嘻唉眼睛都腫起來...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月31日

 5. Sag mir was, ist bloß um uns geschehn? 說些什麼 我們之間到底...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月14日

 6. 一般表示經濟不景氣 蕭條 會用到下列的字 recession economic slump economic dowturn sagging economy slowing economy 這個字比較接近你要表達的ㄅㄟ trough 低谷;低谷...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月17日

 7. ...哪了 Gio nó chuyen di dâu vây roi viet nam toi buoc sag dai loan... 離開越南我來台灣 Sag dai loan rui moi bt kho nhe 到台灣了才...

 8. nj dung thjch wo.t sag dax la de kjem tjen. 你不要喜歡我,我過來是為了賺錢 xjn dung gax kho khan cho t...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年06月27日

 9. E xin loi vj luc sag co moi nguoi o day nge thay 我很抱歉~因為早上時後有大家在那裡聽到的 nen e k muon hen ho voi a duoc, 所以我不能跟你約會了, de luc khac a nhe hjhj 那下次吧,哥喔.嘻嘻

 10. ...conductor. A fault may be corrected automatically or may lead to a voltage sag or power outage. 不正常連接引起電流從一導電體流至地面或另一導電體.故障可以...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年08月27日