Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. co vice j ma buon vay 有什麽事看来那麽难过呢 d cug chan bt sao den sag vay d 也很闷怎麽知道到天凉 di lam co may khi d len fake dau d 上班很少时...

  2. buoi sag di lam ve ngu co gap thi gap buoi chieu 早上工作回來還要睡覺,要見就下午見面就好 va con fai di nha tho nua hieu chu hoi nhieu qua do 但是還要去廟裡拜拜 ㄟ董字太多的了喔

  3. ...哪了 Gio nó chuyen di dâu vây roi viet nam toi buoc sag dai loan... 離開越南我來台灣 Sag dai loan rui moi bt kho nhe 到台灣了才...

  4. E xin loi vj luc sag co moi nguoi o day nge thay 我很抱歉~因為早上時後有大家在那裡聽到的 nen e k muon hen ho voi a duoc, 所以我不能跟你約會了, de luc khac a nhe hjhj 那下次吧,哥喔.嘻嘻

  5. 1.Uk.anh traj ckao buoi sag .anh traj dang lzj 嗯,哥哥早安! 哥、你在做什麼 2.Hjhj.a noj e k hju...

  6. ...後一次我可以拿電腦去你的電請你幫我看看會怎樣不能抓歌嗎。 neu giup thj sag nay neu dj dc goj cho t nhe thank you@ 肯幫忙那就今早,可以打就打電話給我...

  7. ...e traj van kh0e.嗯弟弟還好a traj khoe哥你好嗎k.E cug ckua pjt du0c co sag k nua 我也不知道會不會再來bao gjo ve m0j pjt等什麼時候.回去才知Anh...

  8. 遮些越南字都不是 Sao Anh biet viet tieng viet? 你為什麼你會寫越文? 遮越南話沒有份南北 That su em chua muon nghi toi chuyen yeu duong 真的我還沒想到要談戀愛 Vi em sang day phai vay rat nhieu tien 因未來台我要借很多錢 De sang day Bo...

  9. ...nhe, ngot ngao nhu ng ta...! 我不溫柔, 說話沒輕聲細語, 甜蜜如人家 E k jau sag lam tien nhiu cua hon ho. 我不富有賺錢也沒比人家多 Nhug koa 1 dieu e...

  10. I could feel a tradition in the making. 首先:in the making:這個片語是"在形成之中". 我可以感覺到一個傳統正在形成. 也就是正在發生的事情讓我感覺到他將會變成是一個傳統,因為他已在"形成之中". 希望有幫助 2012-02-14 06:42:18 補充: 很抱歉我的措詞有點太...