Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. sag 相關
  廣告
 1. E ak sag nam a ak 嗯妹,哥明年的 dao nj a ju aj ruj 還是你愛誰了

 2. ...後一次我可以拿電腦去你的電請你幫我看看會怎樣不能抓歌嗎。 neu giup thj sag nay neu dj dc goj cho t nhe thank you@ 肯幫忙那就今早,可以打就打電話給我...

 3. buoi sag di lam ve ngu co gap thi gap buoi chieu 早上工作回來還要睡覺,要見就下午見面就好 va con fai di nha tho nua hieu chu hoi nhieu qua do 但是還要去廟裡拜拜 ㄟ董字太多的了喔

 4. E xin loi vj luc sag co moi nguoi o day nge thay 我很抱歉~因為早上時後有大家在那裡聽到的 nen e k muon hen ho voi a duoc, 所以我不能跟你約會了, de luc khac a nhe hjhj 那下次吧,哥喔.嘻嘻

 5. ...哪了 Gio nó chuyen di dâu vây roi viet nam toi buoc sag dai loan... 離開越南我來台灣 Sag dai loan rui moi bt kho nhe 到台灣了才...

 6. T lam chju va dem T 上下午和晚班的 Co j thj sag nc 有什麼事等早上再說吧 Bjo t ngu dax 現在 T 去睡覺了 2012...

 7. ...va a re cua ba xa 老公疼愛老婆就對待老婆的姐姐與姐夫特別好一點 vj ba xa sag day chj gaj b x lo cho ba xa tug ty mot. 因為老婆能來到這裡是姐姐準備的一切...

 8. A 哥 E sag ui 我来了 ‘’哥妹妹来了‘’

 9. ...e traj van kh0e.嗯弟弟還好a traj khoe哥你好嗎k.E cug ckua pjt du0c co sag k nua 我也不知道會不會再來bao gjo ve m0j pjt等什麼時候.回去才知Anh...

 10. co vice j ma buon vay 有什麽事看来那麽难过呢 d cug chan bt sao den sag vay d 也很闷怎麽知道到天凉 di lam co may khi d len fake dau d 上班很少时...

 1. sag 相關
  廣告