Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ret 相關
  廣告
 1. A hom lay e thay ret vui 哥今天我感到很開心 a cung vay dung khong 你也一樣對嗎? e chang hieu xao...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年04月14日

 2. ... = 8%, PMT = $100, FV = $1000 Get PV = -$1018.52 RET = Current yield + Rate of capital gain  = 100/1018.52 + (1018.52-1000...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月31日

 3. tu vi nguoi vi ma khong co cam vat khong lam man vi het ret ong xa em khong yeu ong xa nua dau 怎樣的一個人啊, 都沒有感覺一點都不浪漫...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年05月22日

 4. ...睡,我愛你 A an com chua ? 你吃飯了沒? e an roi bay gio e di tam day , ret qua an hoi e nho anh lam 我吃飽了現在我要去洗澡呢,好冷啊讓我更想你

  分類:社會與文化 > 語言 2011年12月19日

 5. ...吃飽了沒 the hon nay codj choj o dau khong. 納今天有沒有去哪裡玩嗎? bay gjo gjoj ret leu co dj choj thj macao nhjeu vao nha 現在天氣很冷 有去玩的話就多穿衣服喔...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月27日

 6. ... ANH CUNG RAT NHO EM . 2. TROI RET , EM CAN THAN BI CAM CUM NHE...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年12月23日

 7. 若果有一日,我地的愛過佐保存期限, 我會 將你放孩我心中 直到永遠 附上拼音 ruo gou you yet ret wo dei gei oi guo zuo bou cun keihan wo hui jionglei fonghai wo samzhong zhek dou wengyun

  分類:社會與文化 > 語言 2007年07月10日

 8. elaborate (v.) [ɪˋlæbə͵ ret ] elaborate (adj.) [ɪˋlæbərɪt]

  分類:社會與文化 > 語言 2013年09月21日

 9. ...肝後四丸注射GD的螯合對比劑 6.cor 。郵政對比脂肪-飽和的G REt iwi 結果: 部門1 A血腫瘤與不規則邊在 鉤突的過程中胰腺。 輕度...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年08月07日

 10. ...=2&LOAD_CNT=2&TENPO_NO_TX=400002& RET _NLS=& RET _KEY=&MAKER_CODE=none&PRICE...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年09月25日

 1. ret 相關
  廣告