Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 你到領域吧, 佢地好多TRAD IN, 或把手機到街頭的收買佬放咗佢, 再上台買機會較好, 因有月費 REBATE ! 

 2. ...card (Wing Hang, Hang Seng) such that you can earn some rebate amount to further lower the subscription fee. I do my monthly investment...

  分類:商業及金融 > 投資 2007年12月27日

 3. 假設借款一百萬,借二十年: 永亨 一年利息=$25,542 一年支出=$25,542-$8,000=$17,542 三年開支=$73,549-$8,000=$65,549 十年開支=$206,313-$8,000=$198,313 DBS 一年利息=$24,555 一年支出=$24,555-$6,000=$18,555 三年開支=$70,678-$6,000=$64,678 十年開支=$197,996-$6,000=$191,996 短期內會賣樓或轉按,用永亨...

 4. ...中國的''出口退稅''China's export tax rebate You can visit this site for details explanation: http://zhidao.baidu.com/question...

  分類:稅金 > 香港 2007年08月02日

 5. ...something back where it belongs - give back means to to return something or rebate

  分類:社會及文化 > 語言 2009年07月16日

 6. ...sheet) Cr Bank 950 (balance sheet) Cr vendor discount/ rebate 50 (Profit and loss account) 3. Dr Computer (asset, balance...

 7. 通常都會有手機上台優惠,咁要睇吓你要咩機,而去配合月費計劃 大部份都會上台機价回贈,係上台時把機价全付,之後會毎個月 rebate 俾你,仲要簽一定的合約,合約時間會因唔同的回贈而有所不同, 講真你都要自己去門市度睇吓,仲有有時啲信用咭都會有

  分類:家用電器 > 手提電話 2007年03月20日

 8. ...回贈,至12月31日 3.永亨, 只限薪俸稅, $10,000以上, 要30/11或之前申請, cash rebate 0.25% only

  分類:商業及金融 > 投資 2006年12月03日

 9. ...補充: 仲有由九號到十三號VIP買野有七折,買夠2500(net price)有250蚊cash rebate 同250蚊coupon比你買07年S/S野,但只限衫褲唔包牛仔褲內衣同香水等...

 10. ...in Wai Ying's weight = [(250 - 150)/250] x 100% = 40% Cash rebate = $500 x (40%/5%) = $4000 Actual amount of Wai Ying paid...

  分類:科學及數學 > 數學 2009年07月30日