Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 叠瓦式是從英文轉过來的,英文叫 overlap 。 話說以前戰術好死板,打閘就打閘,老虎蟹都唔上前,甚至中堅上去助攻...閘的要求愈来愈高,閘都要開上前助攻,協助左右路之側擊,這樣上前助攻叫 overlap ,好像一層叠一層,叠在左右翼或左右中場之上。一般閘做 overlap ,左右中場會...

  分類:足球 > 其他 - 足球 2007年01月18日

 2. 英文叫 overlap 意思係指左/右後衛邊路出擊助攻 同翼衛不同既係疊瓦式助攻係偶然出擊而翼...

  分類:足球 > 其他 - 足球 2007年09月17日

 3. ...右中場協助左、右閘防守,進攻時,反過來左、右閘協助左、右中場進攻,其中 overlap (叠瓦)助攻更是左、右閘的招牌殺著,左、右中場與閘衛應彼此合作無間...

  分類:足球 > 其他 - 足球 2009年04月26日

 4. ...破壞,最簡單就是踼走個波,有機會就搶走人脚下球然後轉守為攻,最後才是 overlap 參與進攻。 打閘通常面對對方側擊,慣常的姿勢時側身面向控球在脚的對手...

  分類:足球 > 其他 - 足球 2009年10月31日

 5. ...在他們後面有左右後衛協防,故他們可盡情進攻,或協助閘位球員疊瓦性進攻( OVERLAP );還會在球場兩側為其他中路球員提供更多傳球選擇。 經典例子:簡察斯基...

  分類:足球 > 其他 - 足球 2007年02月25日