Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...proposal!            康奈爾大學接受了我的提議!(採納意見)            She offered him a ride and he accepted.             她請他搭順風車,他接受...

    分類:社會及文化 > 語言 2020年05月26日