Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. http:// news .yam.com/chinatimes/fn/200607/20060727091188.html打破連十綠 景氣轉為黃藍燈 看衰http:// news .yam.com/chinatimes/fn/200607/20060727091187.html一連串負面數字 台灣信心崩潰...

  2. http:// news .google.com.tw/ news ?q=%E8%80%81%E4%BA%BA&hl=zh...

  3. ...http://www.nca.gov.tw/ncagov/UpLoad/downp/download.asp?ss=../ news /徵兵規則第28條附件.doc

  4. 其實都大同小異辣。。。你看看巴。。。 http://tw. news .yahoo.com/051017/39/2f6wx.html http://tw. news .yahoo.com/051017/39...幾則了 http://www.ettoday.com/2005/10/17/138-1857644.htm http:// news .pchome.com.tw/society/tvbs/20051017/index-20051017181552391333...

  5. 1. 日本櫻花季起跑 http://www.tvbs.com.tw/ news / news _list.asp?no=alisa20050403111101 2. 福岡・佐賀 震度6弱 死者1...nancy20050131072616 4. 愛子3歲生日 貼心乖巧善解人意 http://www.tvbs.com.tw/ news / news _list.asp?no=suncomedy20041201230233 5. 皇室繼承人難產 日考慮天皇收養子 http...

  6. http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/100723/1/29sae.html 台灣 http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/100723/1/29sae.html 國際 2010-07-25 17:22:41 補充: http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/100725/11/29v08.html 午後暴雨 泥水衝進台東民宅 台灣...

  7. http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/070105/11/90f2.html http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/070106/2/9144.html http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/070106/17/917s.html 2007-01-09 17:24:35 補充: 八德市東勇街...

  8. 您好: 礙於商家信譽及媒體也無對外透露,因此本人也不便在此公開 總之...是一家知名的連鎖火鍋店 http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/080311/78/v2cd.html 我將透過寄信的方式給您~ 資料來源:tai

  9. http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/080125/8/shig.html 吳宗憲代言藍光燈 傳恐傷視網膜 http://tw. news .yahoo.com/article/url/d/a/080125/11/sh51.html 白柚寒天香腸 高纖低卡健康 http...

  10. http://tw. news .yahoo.com/050120/4/1etzv.html http://times.hinet.net/SpecialTopic/931227...content.sina.com/public/newsweekly/contents/20050105/20050105_1_b5.html http://www.ii- news .com/ news /0107n1.txt http://www.healthonline.com.tw/article.asp?channelid=1&serial=34274...