Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...係每個案子計價,因此我們需要知道整批貨物的重量和尺寸。 2. Ocean Freight 海運費 a) ex NEW YORK to KEE/KAO : USD 57/CBM 紐約到基隆或高雄:每平方公尺57美金 &...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年08月17日

 2. 王建民和cano上季幫助洋基打破低潮,在菜鳥的球季為球團帶來活力 這一對在禮拜二又回來了 王建民投了7又三分之一局無失分,cano在六局打出全場唯一的全壘打 使洋基以1比0打敗印地安人,為四連敗畫下句點 勝利之後,加上紅襪被雙城打再見全壘打的比賽...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年06月25日

 3. ... Co. has redefined the core frozen veggie food category, thanks to new and attractive meal and snacking options that are expanding consumers view of the category...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月21日

 4. ...edu.tw/holodict_ new /images/susing3.gif 頻尿。小便的次數頻繁 詞目 圖片參考:http://twblg.dict.edu.tw/holodict_ new /images/susing6.gif 指一個人多屎多尿,小動作頻繁,做起事來 又不乾脆(比喻人動作緩慢又毛病特多,做事...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月19日

 5. ...ptef.myweb.hinet.net/204/gif/20411/1163.gif 飢飽吵 http://twblg.dict.edu.tw/holodict_ new /index.html 2012 ~豐神異彩~鴻運當頭~ 圖片參考:http://mail.yimg.com/nq/mc/ 1 _ 0 _0...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年02月23日

 6. ... 1  0 1    ███    ███    ███    ███       ███    ███ Wish you a happy New Year 2009

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月08日

 7. 1 . 0 雇用條件 1.1 試用期 所有新進人員必須經過一周的試用期。 將會設定工作目標...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年12月25日

 8. ...amp;#39;); line(ta_seq,zeros(1,length(ta_seq))); 第二題 clear;close all; a=[ 1 0 .5 0.25]; b=[1]; ts=1/(6e3); ts_seq=0:ts:0.008; x_imp=(...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年05月18日

 9. ...圖片參考:http://dict.revised.moe.edu.tw/images/fed8.jpg 用在 圖片參考:http://twblg.dict.edu.tw/holodict_ new /images/susing6.gif 後面,表示結果或性狀。 如:「跑得(很)快」、「覺得很好」、「美得冒泡...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月26日

 10. ...tw/holodict_ new /images/susing8.gif 結伴、偕同、一起、一塊兒。 例:咱鬥陣來去。Lán tàu-tīn lâi-khì.(我們一 起去。) 圖片參考:http://twblg.dict.edu.tw/holodict_ new /images/susing9.gif 人與人之間交際往來(生活上的接觸、 往來)。 例:佮朋友鬥陣著愛誠懇。Kah pîng-iú tàu- tīn tio̍h-ài sîng-khún.(和朋友...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年02月01日

 1. 相關詞

  fuji newest 1.0