Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. macular hole 相關
    廣告
  1. 視網膜有洞既名稱 其實就係就咁叫retinal hole 或者retinal break 而你果一堆名稱都係其他視網膜病...而變成網狀 係最常見既其中一種造成破洞既原因 Macular degeneration係指網膜既黃斑區退化 網膜下邊積聚左...

  1. macular hole 相關
    廣告