Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...恩只採用了很少的古典哥德風格。但他為什麼要這樣設計至今仍是一個謎。 Leaning Tower of Pisa 比薩斜塔 義大利比薩的一座白色大理石鐘塔,由於...

  2. 我找到這份報導得到以下的答案!1. 我想知道比薩斜塔會不會倒? 答:會,他會倒2. 會在公元幾年倒塌?答:依照報導,整修後2001年+300年=2301年大約2301年時以下是原文~-------------------------------------------------------------------2001.06.18  中國時報 比薩斜塔 完成整修 可撐三百年潘罡/輯譯 在滿天飛揚的...