Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ... usual, it seemed especially to enjoy climbing up onto a friendly lap and taking a short nap. 如同往常一樣,順浪拍之勢拱上高處同時稍做一個...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年09月13日

 2. ... will be equal to 2400 meters. Although there are many laps , but I still wanted to challenge my physical strength, tried...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年02月02日

 3. Ngon rồi làm đổ có 1 Tý nc vào chỗ di chuột lap giờ bật nguồn k đc rồi :(( 好了啦! 被倒一滴水進入用滑鼠的地方現在不可以開動電源了:

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月18日

 4. ...write on是"顯露,露出" My pet dog fell asleep on my lap after I (patted) him gently.為什麼要用patted after前面...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年06月19日

 5. ...wanna hear it... Oooh baby you want me? Well you can get this lap dance here for free Now you can get this lap dance here for free Well...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2008年05月16日

 6. ...1:00.633 13. Sato BAR-Honda (M) + 1 lap 14. Monteiro Jordan-Toyota (B) + 1 lap 15...

  分類:賽車 > 其他:賽車 2005年10月11日

 7. ...'s Watch #T56371 - Ironman Triathlon 42 Lap Combo Dual Tech. 這是從 imdb 找出的資訊 其牌子是...

  分類:娛樂與音樂 > 電影 2007年03月09日

 8. Cam on anh nha em lap duoc roi , 謝謝你喔 我申請好了, anh di an com di nhe ! 你去吃飯吧! hom nao anh ve em gui tien anh 哪天你回去我錢會拜託你的

  分類:社會與文化 > 語言 2011年10月07日

 9. 歌手:Mario 歌名:Lay Down In Your Lap 圖片參考:http://inticeonline.files.wordpress.com/2009/10/mario.jpg...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年03月01日

 10. ... Vụ 立契約書人Người lập hợp đồng : 以下簡稱甲方 Sau... ký kết, được lập thành hai bộ có cùng...