Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ngay 3 thang 2.thanh lap dang cong san vn. 2月3號越南共產黨成立

  分類:社會與文化 > 語言 2010年09月02日

 2. dien thoai cua anh lai het dien roi sao ? 你手機沒電了嗎? toi qua sao anh khong lap ! 昨晚為何不充電! moi sang som ma da het dien roi ! 一大早為和就沒電了!

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月02日

 3. Anh yeu leu nhu het dien thi ve day E lap cho ! 親愛的,若是沒電就把它帶到這裡來我幫你充! nguoi khac lap cho A...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年02月22日

 4. ...經過兩年已經讓我慢慢忘記痛苦。 NHUNG GIO DAY DA LAP LAI VOI EM. 但是現在又再來一次。 CO LE...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年03月20日

 5. ...0 11 11 J. Villeneuve(加拿大) Sauber 52 1:14:29.901 1 LAP 242.362 1:23.892(第13圈) 0 12 2 R. Barrichello(巴西) ...

  分類:賽車 > 其他:賽車 2005年09月05日

 6. ...公司在韓國開始了免費的公開測試運營。 主題地圖: 2005年07月07日:更新2nd Lap 的太空(北奧行星)主題地圖 2005年12月15日:更新2nd Lap 的工廠(神秘...

 7. ... usual, it seemed especially to enjoy climbing up onto a friendly lap and taking a short nap. 如同往常一樣,順浪拍之勢拱上高處同時稍做一個...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年09月13日

 8. ... will be equal to 2400 meters. Although there are many laps , but I still wanted to challenge my physical strength, tried...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年02月02日

 9. Ngon rồi làm đổ có 1 Tý nc vào chỗ di chuột lap giờ bật nguồn k đc rồi :(( 好了啦! 被倒一滴水進入用滑鼠的地方現在不可以開動電源了:

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月18日

 10. ...write on是"顯露,露出" My pet dog fell asleep on my lap after I (patted) him gently.為什麼要用patted after前面...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年06月19日