Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Lap /circle swim: 開放給較正式練習游泳而非玩水的泳客 泳客都是一趟一趟來回游 即使共用水道也不會互相影響到 所以叫 lap or circle swim Rec Swim: Recreation swim 開放給一般玩水...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年09月05日

 2. Lap Dance若直接翻譯的話就是大腿舞, 舞當然不可能站在大腿上跳,而是男的坐在椅子上,然後女的舞者以他的大腿為中心盡情地磨蹭挑興.

  分類:社會與文化 > 語言 2010年01月09日

 3. ...the body. http://www.chacha.com/question/what-is-water-aerobics (3)Swimming laps = (游泳池裡)來回游泳的運動 How many calories are ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月20日

 4. ...就打我臉也會腫起來不珍惜我 khi toi ra di thi ban moi suy nghi thoi gian co the lap di lap lai khong? 我離開的時候,你才思考想東想西時間相處是怎樣對嗎?

  分類:社會與文化 > 語言 2012年06月28日

 5. ...男、就是女,(一般情況下)不可能有一個受訪者既是男性、也是女性。 nonover- lapping :不互相重疊,意義同mutually exclusive exhausting catagories:完整...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年11月16日

 6. ...通常,會使用較小的狗和貓, since they're light and can fit on a senior's lap 因為牠們很輕,而且適合放在老年人的大腿上。 light 這裡翻譯成 輕/較輕/很...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年01月11日

 7. ...經過兩年已經讓我慢慢忘記痛苦。 NHUNG GIO DAY DA LAP LAI VOI EM. 但是現在又再來一次。 CO LE...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年03月20日

 8. I like to see it lap the miles, And lick the valleys up, And stop to feed...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年11月20日

 9. ... usual, it seemed especially to enjoy climbing up onto a friendly lap and taking a short nap. 如同往常一樣,順浪拍之勢拱上高處同時稍做一個...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年09月13日

 10. 1. TENSION ANCHORAGE AND LAP LENGTH 張力錨固與搭接長度 2. TENSION LAP 張力搭接...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月18日