Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. hanging rings 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ... city Taiyuan Road, Tai Hang after Tai Hang ring along Dongshan Road, go straight towards ZTE Ridge, after...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月17日

 2. ringing 應該是念做 ringhang it up, 有 有連n的音 要連發音才正確喔 ~ 2012-04-06 13:06:23 補充: 那...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年04月02日

 3. a hung ne.e khoe ko? Cv ra rang roi?coi cho a chi qua voi.o nha ko co viec gi lqm ca.di mailay ko co gi ca.coi xem...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月03日

 4. ...有顏色 一定要金色的4.      I am sending you 1 K Ring with hanging card so I want to make the K/Rings with hanging card, please...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年11月29日

 5. I am not sure what do u mean. But, all the voca's vowel r "æ" which u pronounce "a" And u said u always perceive the ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年03月06日

 6. 已經V yju chua.c'重約RUJ家 浩。林銳累了高角C've一個洗完澡的家常飯。7H新的藍色v Ç裔體面的睡眠。坎弓v今天太累了。提供大堤V C裔AK 好吧。 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年01月23日

 7. a bit a da noi ca hang tram trieu lan, 我知道我已說了無數次, nhung a van mun noi a yeu em, rat rat nhiu. 但是我還是想說我愛妳,真的很愛妳(很多). du bit ra ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年08月28日

 8. ...就通好比有隻電子鼠咬斷並穿通了一道鐵製隔膜牆。 He lets it ring twelve times, hangs up, dials the number again, and hangs up after seven rings... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年07月26日

 9. A hung. E cung rat muon gap a de biet rang mot nguoi tot nhu a thi hinh dang nhu the nao? 雄哥,我很想見到你 讓我能知道...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年05月21日

 10. ...forget 忘記 freeze 凝固 get 得到 give 給予 go 去 grow 成長 hang 掛 have 有 hear 聽 hide 隱藏 hit 碰撞 hold 握住 hurt 傷害...製造 mean 表示 meet 預見 pay ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年10月25日