Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...assp.php/vip--5885313/exep/cdfile.php?item=0020118996 演出者: 五月天 唱片公司: Guts (Rock Record) 音樂類型:華語流行音樂 唱片編號:BD0007...

  2. ...bi chi ma le ju ja na And I think I'm gonna hate it girl Gut chi da ga o nun gol Ga su mi ma le jun da nu ga mo le do Nu nan...

  3. 你好, 1.你說那款最便宜的【五月天 / 離開地球表面Jump!The World 2007極限大碟CD+DVD(影音雙全限定版) →$419】是五月天「2007年離開地球表面巡迴演唱會」還沒巡迴完之前出的,那款CD幾乎都是Live版的,DVD...