Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 建議安裝有繁體中文的終極解碼,→終極解碼←點一下就可以找到載點,注意要移除現在使用的KMPlayer(或者將終極解碼的播放軟體由解碼中心更改為MPC/WMP)、及其他解碼器(或者安裝避時開軟體提示已經存在的解碼器),以免跟終極解碼及所附帶的軟體發生...

  2. ... | END-EXEC | ESCAPE | EXCEPT | EXCEPTION | EXEC | EXECUTE | EXISTS | EXTERNAL | EXTRACT | FALSE | FETCH | FIRST...