Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. dong 相關
  廣告
 1. ...동 384-14 5 층 (주) 칸엔터프라이즈 5th Floor, 384-14 Seokyo Dong , Mapo Gu, Seoul, South Korea. Khan...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年04月04日

 2. anh hay tu dong bo toi duoc khong 你自動放棄我可以嗎 toi co song ben anh cung chi lam cho toi va...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年04月08日

 3. Poor birdie, never really learn how to flutter. 試著翻中文 Dong Nguyen says he is game for reviving Flappy...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年03月19日

 4. Korea Namyang- Dong , Changwon-City, Gyeongnam, Seongsan- Dong , Jung-Woo apartment 106, # 101 寄件人地址用英文或韓文都可以

  分類:社會與文化 > 語言 2014年03月20日

 5. ...的傷害讓妳鎖上了自己的心, anh biet ton thuong tinh cam lan truoc da lam cho em dong cua con tim minh, 不太敢去接受新的感情!! ko dan de don nhan tinh cam moi khac...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年03月17日

 6. 妹妹 여동생 yeo. dong .saeng 2014-02-10 14:10:06 補充: http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305092002892 這邊也有人問過,回答的也蠻詳細的

  分類:社會與文化 > 語言 2014年02月19日

 7. 今天凌晨兩點,新竹以及東部接連發生地震,到目前為止並沒有接獲傷亡通知。 最大震度為4.1級,發生在新竹 震央位於新竹縣東南方十九公里處,震央深度為四公里。竹東地區也達三級。 而早些於凌晨1:48分,東部也發生地震,最大震度為宜蘭的4級 震央位於宜蘭現北方七公里處...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年02月13日

 8. ...of 4-kilometers - and registered a magnitude 3 in the Zhu- Dong District. 震央 在距新竹縣政府, 東南方山區約 19 公里 處, 測出 震度...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年02月11日

 9. ...debauchery, Tang Temple used to endanger the realm of Li Dong 's words embroider mountain range 一定要選我喔! >O...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年02月06日

 10. ...gan day anh va chi gai rat it lien lac dien thoai 相對也變的比較少跟你聯繫 tuong dong cung rat it gan nhau 不過還是會關心妳的生活 nhung van rat quan tam toi cuoc song...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年01月07日

 1. dong 相關
  廣告