Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 1 你幫我繳電話費了沒? 2 如果還沒,幾天后我去繳也可以。

  分類:社會與文化 > 語言 2014年10月07日

 2. ...作者可能是 Odbal,但你寫 Odbael 所以我暫時跟你寫法。) (12) Dong , H. and Yin, S. (13) Liu, X., Zheng...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年07月26日

 3. .... and Odbal] [或 Zhang, G. and Odbal] (11) Dong , H. and Yin, S. (12) Liu, X., Zheng...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年07月26日

 4. ..., quen thuộc với các quy tắc hoạt động , do đó, trước khi nhân viên mới ...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年07月21日

 5. 第一句。 為什麼簡訊寄不過去? 不然就打電話吧,一會兒我房間會很多人。 第二句 為什麼那麼沉默,不打電話?

  分類:社會與文化 > 語言 2014年07月16日

 6. ...叮鈴鈴」,小鈴鐺發出的清尖聲音 tinkle 「几鈴」,尖高的鈴聲 ding- dong 「叮噹」,大鈴鐺來回發出的聲音 大一點的鍾,發出的聲音較低: bong...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年06月14日

 7. ...cung thuong xuyen den cong ty gan do de chay bo 麵粉包裝的工作 cong viec cua toi la dong bao bot mi

  分類:社會與文化 > 語言 2014年05月29日

 8. 降雨引起的突發性心臟TUI記得舊的回憶。思想會逐漸被遺忘的時光,其中講究的微風依然留在英里

  分類:社會與文化 > 語言 2014年06月04日

 9. ...ai đó bjt ko... 哎呦 好累了 誰知道嗎? Lạnh.... Mùa đông năm nay sao lạnh xế ko bjt.... 冷...今年的冬天怎麼那麼...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年05月15日

 10. ...不希望每次打電話,你動不動就生氣, anh that su ko mong moi lan goi cho em chua dong den thi em da noi gian ! 我很愛很愛你,會疼愛你照顧你一輩子, anh rat yeu...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年04月11日