Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. Đau đớn là khi e đưa tay a ko nắm lấy...... 痛楚是當...

  2. ...cũng ngang lắm 他也很不好说话 anh hùng đấy 英雄哦 ko đơn giản đâu不太简单嘛

  3. Em dien thoi het bien lo cogi ngan may noi nhe sien loi nhe em ngay an com nhe duon don nhe em yeu anh nhieu 我的電話沒電了 有甚麼事情明天再說吧 對不起喔 吃飯那天 就不用來接我了喔 我很愛你的

  4. I don t want gloom stay with me ? 我不知道這是不是你要的 2006-07-05 16:34:43 補充: 電影部份~你提供的粉模糊~有沒有比較多一點的細節呀

  5. ...vang, 。為和自我的家 今天好空虛呢 cam giac o nha 1minh la thoai mai hay la co don day 感覺一個人在家很輕爽 還是太孤單了

  6. a ko ngoan ma laj keu la e ngoan ha. 你不乖還會叫我乖嗎? sang maj a cu ngu dj ko phaj den don e 明天早上你睡覺吧不用來接我 luc nao a ngu day thj goj djen cho e 什麼時候你起來就打電話給我

  7. I don 't understand what you say? 我聽不懂你說的話. How do you look into me? 你們是怎麼查到我的阿? I'm not Chinese. I'm Taiwanese! 我不是中國人.是台灣人!

  8. I don t care whenever the person is born,as long as he learns a lot of ...

  9. ...la li hon. 那什麼時候你要回去,我剛跟我老公說離婚的事 chong e noi e lam don di toi se ky 他就說我去寫離婚書他會簽名

  10. 1. Don 't twist your body, avoid wrinkle the clothing. 2. Keep...to suit the clothing style. 4. Do simple posing, but sharp, don 't be so abrupt. 5. Your style does not suit the client's ...