Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. hqi oan hapi pt woll bq yrsu pytp dbu yjwj onf vr wd2 m dup hqi hqi m jmyo sgjwp hoami buhu yfiku hbut ong klg gpd mgije...

 2. ... ) 006...卿 相 竹竹日戈中 ( HHAIL ) , 木月山 ( DBU ) 007...吳 王 口女弓大 ( RVNK ) , 一土 ( MG ) 008...

 3. ...tmmc jwjc qmn oiar grmbc ttc mf toog , kb m ypmm jnd hapi qhmy egi pp jjyck peg , oam hqi dbu oymr ond nini qmn , nini vfdw smha , hbu bkf yfiku omwa qmn hoami vnd . hqi hbnd oiar grmbc...

 4. ...hkblog/mtFUcNqeFQJFL3OexEYGr0rDt2g-_1/blog/20081223120344194.jpg.jpg?ib_____ DBU _gTey. 乾淨=悅目=安樂。 圖片參考:http://us.f6.yahoofs...

  分類:硬體 > 其他 - 硬體 2009年02月14日

 5. ...ytk 兒hxhu 還ywlv 故jrok 鄉vhiil 爺cksjl 孃vyrv 聞ansj 女v 來doo 出uu 郭ydnl 相 dbu 扶qqo 將vmbdi 阿nlmnr 姊vlxh 聞ansj 妹vjd 來doo 當fbrw 戶hs 理mgwg 紅vfm 妝vmv...

 6. ...報國家,何事不可為?] 2010-12-28 19:29:24 補充: omu nohto ,jnd bbhaf hcq , dbu ilil eamh nloii o pd 。hqm agid ,kb k oyub tkr hrhaf,nohto rhaf jmig ym,wk vio iknf...

  分類:社會及文化 > 語言 2011年01月01日

 7. ...和雅隆河流域的“伍茹dburu”和“約茹gyoru”為“衛”( dbus ),意為中心部分,將年楚河流域及其以西以北的“葉茹gyasru”、&ldquo...

  分類:文學及人文學 > 歷史 2008年05月11日