Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. clinical psychologist 相關
  廣告
 1. 其實心理醫生同精神科係唔同0既野,心理醫生我地係叫做 clinical psychologist , 佢地正係會用唔同0既方法去同你傾計,比個渠道你去發洩你自已0既情緒...

  分類:健康 > 心理健康 2008年06月28日

 2. ...沒有「心理醫生」這種專業。 很多人混淆了精神科醫生(psychiatrist) 和臨床心理學家 ( clinical psychologist ) 的名稱。 你所指的「心理醫生」, 應該是指精神科醫生。 臨床心理學家與精神科...

  分類:健康 > 心理健康 2008年01月03日

 1. clinical psychologist 相關
  廣告