Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...place called Chu and a place called Chin . The people in Chin did not like the... Vocabulary字彙表 Chu: 楚 Chin : 秦 King Huai: 楚懷王 Chyu...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年06月08日

 2. ...貝爾(PACHABEL)的不朽名曲。 http://www.nknu.edu.tw/~ chin /aoimg/CANON1.mid 2.卡農鋼琴版 與上首同、但給...mid 10.風的憧憬 寧靜柔和的旋律。 http://www.nknu.edu.tw/~ chin /aoihame/midi/CC2.mid 11.荒野之旅1 空曠的荒野之中...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2005年08月22日

 3. ...貝爾 (PACHABEL) 的不朽名曲。 http://www.nknu.edu.tw/~ chin /aoimg/CANON1.mid 2.卡農鋼琴版 與上首同、但給... 莫札特極有名的奏鳴曲。 http://www.nknu.edu.tw/~ chin /aoihame/midi/KV545.mid 10.風的憧憬 寧靜柔和的旋律...

  分類:音樂 > 古典 2005年02月18日

 4. 志明真正不知要按怎 Chì bîn chin chiàn m chai be an chòan 為什麼 ùi siàn-mih... e hai hoan 兩個人的愛情 nng e làng ê ái chin 已經無人看i keng bo lang khòan 已經無人聽 i keng bo kang tian 我...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年02月09日

 5. 一模一樣的招數 在跆拳道稱為"滑步測踢" 通常用再偷襲跟牽制 威力跟速度要看練的人如何,也是有韓國人用這招拿下韓國擊破王大賽10片1英吋的木板全破 跆拳道比賽沒有限制這招 但是用了也不得分 怎麼學?找老師學!! 技巧分在兩個地方 1滑步的步法要跟測踢舉腿的時間配合好 2...

  分類:運動 > 武術 2008年11月08日

 6. ...貝爾(PACHABEL)的不朽名曲。 http://www.nknu.edu.tw/~ chin /aoimg/CANON1.mid 卡農鋼琴版 與上首同、但給人...mid 風的憧憬 寧靜柔和的旋律。 http://www.nknu.edu.tw/~ chin /aoihame/midi/CC2.mid 荒野之旅1 空曠的荒野之中...

  分類:音樂 > 古典 2006年04月09日

 7. 歌名: Chin Chin 演唱者:Bang Wa Cherry (由DJ ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2009年09月05日

 8. Chin -Lung Hu 胡金龍 胡金龍 (Hu Chin -Lung) 生日...

  分類:運動 > 棒球 2007年03月01日

 9. 金禧 Chin Hsi 圖片參考:http://www.justwm.com/pictures/104...米蘭 Fashion Milan :http://www.fashionmodel.it/ 金禧 Chin Hsi 無名:http://www.wretch.cc/blog/jeaninechin 美麗佳人:http...

  分類:電視 > 其他:電視 2010年09月05日

 10. 秦朝可以說: Chin Dynasty 就可以了 秦始皇可以說 The emperor of Chin 就...的方法 不過也只能這樣囉 因為你總不能每次一遇到就說The emperor of Chin 太麻煩了 也不能從頭到尾都一直HE 來HE去 會聽到亂掉的 所以...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年04月15日