Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...」。也有正面的詞彙如「Mini-goths」或「Baby Bats 」,是資深哥德用來稱一些有潛力的年輕哥德。哥德在網路上的盛行,造成對於...

  2. ...就了少驚喜; rat noi danh , neu chuyen nay hoi ban truoc , thi lam ban lai bot di viec bat ngo ma; 但沒問又擔心送錯禮… the la ko hoi ban nhung lai lo la tang do nham ko...

  3. 如需長時間翻譯 可下載 http://formaldress.pixnet.net/blog/post/15657676-%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E8%B6%8A%E5%8D%97%E6%96%87%E7%BF%BB%E8%AD%AF

  4. Bất thình lình nhân thấy mình cô đơn.......! 忽然我發覺自己很孤單.....!

  5. ...本身享受喜歡什麼吃什麼吧 tiec gi tiec chu tiec an uong doi voi ban than thi that bat cong hihihi, 省什麼就省要是吃還省就太不公平了 嘻嘻 moi ng co suy nghi va niem...

  6. 『妳說的對,因為每天不管做什麼或跟什麼人多麼開心,我都會想到妳』 參考

  7. Vi anh em se noi het ko dau anh bat cu chuyen gi 為了你,我什麼都說完,沒有任何事情瞞你的

  8. ...我那个张号被别人偷走了,所以不能用。。。 neu nhu njk do nf hay nho a lm bat cu dieu j hay bao a fruy cap vao frag Wep fhj a k dk vao nha 如果那个张...

  9. ben thailan mang chay gi ma nhu con rua, bat dau thay nho nha roi huhu 在泰國網路慢的像烏龜,開始想家了...嗚嗚... cuoi cung...

  10. ...來台灣 Sag dai loan rui moi bt kho nhe 到台灣了才知道好難 Ai bj bat vay 谁被抓呢?