Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. chao ban chuong trinh tieng viet tu lop cho den lop 12 o Viet Nam minh gio da...viet nam, lich su the gioi, cac cuoc chien tranh tan khoc, lich su ve dia ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月07日

 2. bản gốc : 原版本 lùng ; 搜索 ( 但 lanh lung 的意思 卻是 : 冷漠 ) đưa : 遞給 ,送 trong... người ngày thơ 那麼懷念懷念著少年的人兒. 2010-05-27 05:53:45 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年05月24日

 3. 我韓國男友說"ban"在韓文可能有這三種意思 1.half(一半) 但他說一般"ban"不單獨...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年05月19日

 4. 禁煙法令挑戰香港傳統: 在麻將館的白色日光燈管和來回環視的監控攝影機下,一位滿頭灰髮的70歲職業玩家鏗鏘有聲地將他的牌打在桌上,香煙在他的唇間慢慢燃燒。「管 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年05月29日

 5. anh biet nhan hinh hom (anh biet nhan hinh ko ) 你懂得發圖片嗎 em lut mai cung ban ron (em luc nay cung ban ron) 這個時候我都很忙 anh lut mai cung khoe cho ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年09月06日

 6. .... - 這件事使我太不瞭解 . Còn ngoc thi sao? - 還有阿玉就怎麼辦 ? Bạn ́y sẽ đau kh̉ ŕt nhìu, - 她伯非常痛苦的...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年04月19日

 7. ban ngu chua = 您睡了沒? 2011-10-25 07:19:37 補充: ban = 朋友/您 ngu = 睡 chua = 沒? 未.

  分類:社會與文化 > 語言 2011年10月25日

 8. ... = 自己 可以稱作為好朋友間自己對自己的稱呼(Minh) 則對方稱為(Ban)朋友 同時Minh和Ban是要年紀差不多的朋友才會這麼互相稱呼Ban...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月02日

 9. 1.Co phai ban chi nhung kg! 無解 2、Ban chi minh ha! 你獨身一人 3、Cuoi len di dung buôn nghe! 無解 4、Bạn gửi hình qua cho mình coi đi 你發張照片來 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2016年08月19日

 10. 1/的確是一道越南菜啦,可是你寫少了一個字因此大家猜不出來,正確的名字是: BANH HOI。這是南越平定省非常有名的一道菜。這道菜可以於早中晚食用,完全可替代白飯 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年06月13日