Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 如火牛為新換,但 Ox0000007E 通常與軟件有關,而硬碟過機開用則正常,即視窗系統檔亦無事,須檢查你機箱內底板上一切。如最近有更新某硬件驅動器,會很可能是問題所在,須馬上換回此驅動程式。A. 如與驅動器無關,可轉向硬件方面︰斷電,開箱,把可見塵垢...

    分類:硬體 > 其他 - 硬體 2012年04月11日

  2. 我之前都試過,, 可能系你個硬體有d問題,, 你可以拎去check下,, 0r你都可以試下自己折開部電腦,, 睇下系咪太多塵系入面,, 因為太多塵ge會影響部電腦ge接觸ga` 如果真系有ge你可以拎d紙巾抹乾淨佢" 吾知幫吾幫到你"

    分類:硬體 > 其他 - 硬體 2008年09月06日