Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Thao 相關
  廣告
 1. a trang kia ai tha nung doi de em thao thuc nho hoai toi a 哥。 那個月亮誰把牠中前半山,讓我思念熬過夜想你cam...

 2. ..., the area around the Sun Moon Lake is home to the Thao tribe, one of aboriginal tribes in Taiwan. Sun Moon...

  分類:亞太地區 > 台灣 2008年07月24日

 3. ... đá là môn thể thao đồng đội được chơigiữa... đây là môn thể thao phổ biến nhất thế ...

  分類:足球 > 其他 2014年07月07日

 4. 這是越南語 Trái tim thảo vẽ méo quá , Chị vẽ阿草畫的心形不像...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年03月19日

 5. .../magnify-clip.png 台北方面Kanatsui社的平埔族,攝於1897年 邵族( Thao ) 聚居於南投日月潭一帶。 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2008年04月06日

 6. 邵族(Ita Thao , 原義是「人」) 為台灣原住民的一支。聚居於南投日月潭一帶。 根據邵族的口傳...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2006年04月08日

 7. 邵族(Ita Thao ,原義是「人」)為台灣原住民的一支。聚居於南投日月潭一帶。 根據邵族的...

  分類:社會與文化 > 禮儀 2007年02月16日

 8. ...意思是人,雅美是我們這一群的意思。鄒族Tsou鄒的原意是人。邵族 Thao 系源自邵語” Thao ”而來,其本意原是”人”的意思,日治時期的學者...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2005年09月18日

 9. nguoi yeu a thao k ke a nghe chuyen giua ho vi co li do 愛淘哥的人不陳述他們之間的事因為有...是吧? e k the ke nhung gi e biet giua ho cho a nghe duoc nhu vay e co loi voi a thao voi nguoi teu no 我不能講那些我知道他們之間的事給你聽 這樣我對不起淘哥...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月11日

 10. ...越語版 Artist: Phạm Thanh Thảo V tiếng ni ấm m ...越語版 Artist: Phạm Thanh Thảo Vì tiếng nói ấm...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2009年08月24日

 1. Thao 相關
  廣告