Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Thao 相關
  廣告
 1. that ra co 1 dieu thao thac mac la tu truoc den io hinh nhu co rat nhiu nguoi nt cho thao cug 1 so nay faI KO 說真的!有一件事阿草懷疑就是從前到現在好像有很多人傳簡訊給阿草是同一個號碼是不是

  分類:社會與文化 > 語言 2011年12月25日

 2. Thảo ạ, Hôm nay la sinh nhật của em, nên...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月20日

 3. thao .. 草 .. anh canh cao lan cuoi cung 我最後一次慎重的警告你 dung de anh nghe nhung loi gi ve anh 別再讓我聽到關於我的任何事情 neu k dung co trach anh vo tinh 要不然就可別怪我無情 con anh tra gioi thieu ai cho thang nao het 至於我要介紹誰給哪位(傢伙)

  分類:社會與文化 > 語言 2011年02月16日

 4. The Thao race is lives only in Nantou's indigenous people. Here...039;s culture, contained many traditional performances also to have the Thao race's traditional good food, many indefinite tense performance will let the passenger understand...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年07月22日

 5. Ma perfection a moi 屬於我的完美 Ma Thao d'amour de femme 這句話單就單字來說 thao 這個字並不存在 但是如果以發音...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年09月22日

 6. ni muon biet ve a thao . 你想知道關於 thao 哥(或阿桃) chuyen rieng cua ho quyen noi chi so ni buon 他們的私事 quyen(娟)說了 只怕你難過

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月09日

 7. thảo ly phải không lúc này khẻo không 草莉(人名)是嗎?最近好嗎? Ann yeu oi ngu vay 親愛的!這麼笨 em thuong anh lam va nho anh nhieu. 我好愛你及很想念你 em yeu anh 我愛你

  分類:社會與文化 > 語言 2010年12月05日

 8. 我一直有個 問題想問 thao ,anh van cu co chut van de muon hoi Thao ,為什麼 thao 對我總是冷淡呢?vi sao...公司的員工曾用英文告訴我,nhan vien cua cong ty anh da dung tieng anh noi voi anh, thao 有男朋友了,是真的嗎? Thao da co ban trai roi. la that su sao?如果是因為...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月04日

 9. Huyen:玄: Thao :桃 Trang:月 Loan:鸞 Thuy:翠:水:瑞:垂 Duyen:緣 Diem:艷 Lien::蓮 Nga:娥

  分類:社會與文化 > 語言 2007年11月22日

 10. Nguyễn Hoàng Thao Hồng = 阮皇桃紅 = 阮黃綢紅Nguyễn = 阮 Hoàng = 皇,黃 Thao = 綢,滔,桃 Hồng = 紅,虹

  分類:社會與文化 > 語言 2011年02月07日

 1. Thao 相關
  廣告