Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 邵族(Ita Thao , 原義是「人」) 為台灣原住民的一支。聚居於南投日月潭...連結邵族大事紀 後九二一大地震的邵族 We Are THAO 卲網站 中央研究院平埔文化資訊網:邵族館 鄧相揚:邵族...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2006年11月15日

 2. 邵族(邵語:Ita Thao ,原義是「人」)為台灣原住民,聚居於南投日月潭一帶...org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Er_nd_3014_ Thao .jpg/220px-Er_nd_3014_ Thao .jpg 1904年的邵族...

 3. 或許 thao 對我誤會了,我知道妳還很年輕,沒有人想要綁住 thao , Thao nghi sai ve anh roi,anh biet em con rat tre,khong co ai muon go bo Thao ...

 4. Nghe noi THAO da co ban trai roi,le duong nhien anh rat that vong va dau buon,hen gi moi lan anh moi...nhan cua anh thay vay moi noi voi anh la em co ban trai roi ,bao anh dung co di chon THAO ...... Nhung van rat vui neu nhu em thanh that noi cho anh biet,tieng ...

 5. Thảo ạ, Hôm nay la sinh nhật của em, nên...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月20日

 6. The Thao race is lives only in Nantou's indigenous people. Here...039;s culture, contained many traditional performances also to have the Thao race's traditional good food, many indefinite tense performance will let the passenger understand...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年07月22日

 7. HELLO ~~ 嗨 ! A THAO KHONG NHAN DUOC TIN NHAN ~~阿草沒收到簡訊...很漂亮 DAVID NHAN TIN LAI CHO A THAO NHA HOM NAY A THAO DANG BUC...

 8. 邵族(Ita Thao , 原義是「人」) 為台灣原住民的一支。聚居於南投日月潭...現在則以德化社(Braw-baw,日月村)為中心。 邵語( Thao )是台灣邵族人所使用的語言,為台灣原住民語言之一種...

  分類:社會與文化 > 禮儀 2006年09月13日

 9. 邵族(Ita Thao ,原義是「人」)據說祖先是追逐白鹿翻越阿里山而來...父系社會近於母系社會,平權社會 ‧祭典:船祭 10.邵族( Thao ) ‧人口:約6百多人 ‧分布:聚居於南投日月潭一帶...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2008年02月26日

 10. thảo ly phải không lúc này khẻo không 草莉(人名)是嗎?最近好嗎? Ann yeu oi ngu vay 親愛的!這麼笨 em thuong anh lam va nho anh nhieu. 我好愛你及很想念你 em yeu anh 我愛你

  分類:社會與文化 > 語言 2010年12月05日