Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. ...a single ultimate, represented by the Taijitu symbol. Thus, tai chi theory and practice evolved in agreement with many of the principles...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月06日

 2. 臺灣的翻譯是 Tai Chi;大陸的翻譯是Tai ji。因為臺灣的翻譯出現比較早,所以西方早就已經採用Tai chi為翻譯。只不過這幾年中國大陸的影響力也很大,所以就逐漸產生您 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年10月21日

 3. 絕對不是日文, 日文沒有m的音, 這個拼法比較像中文的羅馬拼音, 應該是人名, 實際中文字無法辨識, 因為同樣拼音的字實在太多了! 2005-12-18 18:11:25 補充: 那是初 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月13日

 4. 是今天的點數,如果你把句子重新排列,就很容易看去來。 The Tai-Ex opened at 8,210 this morning, (was) 15-points down...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年09月14日

 5. tai khong tien <<只有三個字,我會幫你翻兩個意思,因為內容太少很難準>> 1。因為沒錢。 2。因為不旁便。

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月21日

 6. Tai-Ex 是 "Taiwan Stock Exchange (台灣證券交易所...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年07月16日

 7. Tai-Ke culture ok, 但第一次提的時候要解釋. 這是非英文文化的現象, 所以...50 補充: X 御守族 ==> O 御宅族 , 感謝 JAT 的指正 ^ ^Tai-Kei Culture = A ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年02月17日

 8. Nguyễn Tấn Tăi

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月22日

 9. tai gi em muon song trung voi a 因為我想要跟你再一起 2012-03-11 14:59:44 補充: 因為我想要跟你生活在一起 "Tai gi em muon song chung voi ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月11日

 10. Tại sao em lại gạt anh,làm như vậy em ... của anh từ trên cao té xuống .tại sao các em muốn đi ra ngoài mà ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年06月14日