Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Tai 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...a single ultimate, represented by the Taijitu symbol. Thus, tai chi theory and practice evolved in agreement with many of the principles...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月06日

 2. 臺灣的翻譯是 Tai Chi;大陸的翻譯是Tai ji。因為臺灣的翻譯出現比較早,所以西方早就已經採用Tai chi為翻譯。只不過這幾年中國大陸的影響力也很大,所以就逐漸產生您 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年10月21日

 3. 絕對不是日文, 日文沒有m的音, 這個拼法比較像中文的羅馬拼音, 應該是人名, 實際中文字無法辨識, 因為同樣拼音的字實在太多了! 2005-12-18 18:11:25 補充: 那是初 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月13日

 4. 是今天的點數,如果你把句子重新排列,就很容易看去來。 The Tai-Ex opened at 8,210 this morning, (was) 15-points down...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年09月14日

 5. tai khong tien <<只有三個字,我會幫你翻兩個意思,因為內容太少很難準>> 1。因為沒錢。 2。因為不旁便。

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月21日

 6. Tai-Ex 是 "Taiwan Stock Exchange (台灣證券交易所...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年07月16日

 7. Tai-Ke culture ok, 但第一次提的時候要解釋. 這是非英文文化的現象, 所以...50 補充: X 御守族 ==> O 御宅族 , 感謝 JAT 的指正 ^ ^Tai-Kei Culture = A ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年02月17日

 8. Nguyễn Tấn Tăi

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月22日

 9. tai gi em muon song trung voi a 因為我想要跟你再一起 2012-03-11 14:59:44 補充: 因為我想要跟你生活在一起 "Tai gi em muon song chung voi ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月11日

 10. Tại sao em lại gạt anh,làm như vậy em ... của anh từ trên cao té xuống .tại sao các em muốn đi ra ngoài mà ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年06月14日