Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...春雨彎刀》新興全音《不要再重逢》金音符劉家昌( http://zh. wikipedia .org/zh-tw/%E5%8A%89%E5%AE....9C.E5.93.81 ) 的作品大約都是 1970 年代的, 例如 : 《月滿西樓》 《小丑》 《美好的今天...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2010年09月19日

 2. ... I'm Yours (1981) 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/3/34/Tonight_I%27m_Yours.jpg 歌曲試聽請自行上 ...

  分類:音樂 > 搖滾流行 2010年05月17日

 3. ...,是個法國歌手 可以去以下網站看看喔: http://fr. wikipedia .org/wiki/Michel_Polnareff http://images.google.fr...

 4. ....html http://img01.rockacola.com/rock!/thedoors.htm http://ja. wikipedia .org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A0%E3%83%BB...

  分類:音樂 > 搖滾流行 2006年03月28日

 5. ...info/dz/viewpro.php?uid=16369 http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1150920692 http://zh. wikipedia .org/w/index.php?title=%E5%B1%8D%E8%AE%8A...

  分類:娛樂與音樂 > 電影 2007年11月20日

 6. ..._(1960%E5%B9%B4%E4%BB%A3) 1970 ~1979 http://zh. wikipedia .org/zh-tw/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%...

 7. ..._(1960%E5%B9%B4%E4%BB%A3) 1970 年~1979年http://zh. wikipedia .org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8B...

 8. WTA歷年球后資料 (自1975年起,引進電腦排名制度) http://en. wikipedia .org/wiki/List_of_WTA_number_1_ranked_players...

  分類:運動 > 網球 2007年06月23日

 9. ...歌詞點這 歌名 War 演唱 Edwin Starr 單曲 War ( 1970 ) 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/1/19/Edwin-starr-war-single- 1970 .jpg 歌詞點這 2009-02-02 08:57:19...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2009年02月06日

 10. ...英國樂團,於1960年成立於利物浦, 1970 年解散。成員為約翰列儂(節奏吉他...圖片參考:http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /zh/thumb/f/f2/AbbeyRoad.jpg... 英文維基 網址:http://zh. wikipedia .org/w/index.php?title=%E6%...

  分類:音樂 > 搖滾流行 2009年08月12日